Pravidla

 

Pořadatel: občanské sdružení "SPOLEK GUTWINSKI"

 

 Termín akce:  26-27.6. 2010

 

Startovné: 200 Kč

(členové spolku kteří mají zaplacené příspěvky a dobrovolní dárci peněžní pomoci spolku která přesáhne 200 Kč startovné nemusí platit.
Uzávěrka přihlášek: 31.5. 2010
Po uzávěrce je možno se přihlásit osobně u některého z pořadatelů
(hledej v kontaktech), nebo přímo v průběhu akce na hájence na Kladské Bráně.
Trasa je dlouhá 43,4 km.
Pro ty, pro které je to krátké a nezajímavé, jsou připraveny dvě prodlužující
varianty.
Varianta A - 85,98 km celkem třikrát se odbočí ze základní trasy. Tyto odbočky jsou:
Paprsek (9,32 km), Návrší (5,32 km) a v Polsku Medvědí jeskyně (Jaskinia
Niedzwiedzia)(6,45 km) Každý se sám rozhodne, zda absolvuje jednotlivé
odbočky cestou tam nebo zpět.
Varianta B - 128,56 km všechny odbočky se jedou cestou tam i zpět.

 

 

 

 


Kontrolní body:
Staré Město - radnice
Květná - odbočka na Kunčice a Paprsek

Paprsek - chata
křižovatka - odbočka na Stříbrnice a Návrší

Návrší - chata
Nová Seninka - konečná zastávka autobusu
hájenka - Kladská Brána
státní hranice
N. Morawa - pstruží farma
Boleslawów - náměstí
St. Morawa - odbočka k Medvědím Jeskyním

Medvědí jeskyně - vstup
Stronie - obecní úřad

     Kategorie:
Závodit se bude v jednotlivcích, smíšených párech a rodinných, firemních či zájmových družstvech, v podstatě jakákoliv skupina lidí se mùže přihlásit společně. Družstva musí být minimálnì tříčlenná. Ani páry a ani družstva nemusí jet pohromadì. Výsledek párù se stanoví sečtením a dělením časù dvěmi, výsledek družstva sečtením tří nejrychlejších časù děleno třemi. Každý jednotlivec se mùže přihlásit i do jednoho smíšeného páru a do jednoho družstva.

 


 


    Vyhodnocování:
Počítat se bude pouze čistý čas jízdy. Každý účastník dostane předtištěnou kartu, do které si bude sám zapisovat podle vlastních hodinek časy startu, příjezdù a odjezdù z jednotlivých kontrolních bodù. Účastník ve své kartě najde místo kde začíná, napíše do příslušného políčka písmeno S a čas v celých minutách. Pokud některým dalším kontrolním bodem jen projede, nemusí o tom v kartě dělat žádný záznam. Výjimku tvoří pouze St. Město, státní hranice, Stronie a koncové body na odbočkách. Zde se musí, i v případě že účastník neudělá pauzu, zapsat do jedné z příslušných kolonek čas prùjezdu. Pokud se udělá někde přestávka, musí se zapsat čas příjezdu i čas odjezdu. Všechny časy uvádějte v celých minutách. Postupujte podle šipek na kartě.

 

Důležité !!!!!!!!!

Kdo se rozhodne jet některou z delších variant, napíše si v bodech, kde začínají odbočky, čas odbočení a po projetí odbočky i čas návratu na základní trasu. Tak bude možné každého klasifikovat i v této základní trase.

Nezapomeňte po skončení akce vyplněnou účastnickou kartu,  odevzdat některému z pořadatelù, nebo poslat poštou na adresu:
Jiří Veber Lužickosrbská 6, 787 01 Šumperk

 

 


Mantis-a templates, visit Netmeter