"Spolek Gutwinski"

 

  Jedná se o velice volné sdružení lidí, kteří mají blízký vztah ke Starému Městu pod Sněžníkem. Do oblasti zájmu spolku jsme zahrnuli celý masív Kralického Sněžníku a Rychlebské hory, v jejichž středu Staré Město leží. Činnost spolku je zaměřena na propagaci tohoto krásného horského kraje. Jednotliví členové mají naprostou svobodu v rozhodování jakou formu si k tomu zvolí. Představenstvo spolku slouží k tomu, aby všichni členové věděli navzájem o činnosti ostatních a mohli jim na případnou výzvu pomoci. Všichni členové spolku mají zájem pomáhat, nejen sobě navzájem, ale i všem kteří o nějakou formu pomoci, při pořádání rùzných akcí, požádají. Spolek Gutwinski byl založen proto, aby činnost, kterou často mnozí již dlouhou dobu provozují, dostala právní rámec, jednotu (velmi svobodnou) ve které je síla a aby všichni, kteří hledají podobně zaměřené lidi, našli společnost stejně postižených.
Internetové stránky www.gutwinski.cz mají sloužit spolku jednak k vzájemné komunikaci, dále pak k propagaci všech akcí, které jednotliví členové pořádají a v neposlední řadě k tomu, aby k nám další potencionální členové našli cestu.

 

 

 

 

 

 Poprvé jsem se setkal se jménem Gutwinski před několika roky v článku časopisu Mein Heimatsbote. Bylo tam napsáno, že na počest Dr. Oskara Gutwinského byl jeho jménem nazván jeden z pramenů Krupé. Pramen se měl údajně nacházet v blízkosti Kladského sedla u turistické cesty z Paprsku na Králický Sněžník. Dost mě to zaujalo, protože v této lokalitě vlastním chalupu a neměl jsem tušení, že je některý z pramenů takto pojmenován. Také mi začalo vrtat hlavou, kdo to vlastně byl Dr. Oskar Gutwinski. Nejdříve jsem chtěl najít zmiňované místo. Obešel jsem všechny prameny Krupé, ale žádný neodpovídal popisu. Kde se pramen nachází, mi nakonec objasnil starousedlík z Nové Seninky, pan Stanzel. Tato otázka tedy byla zodpovězena, zbývalo ještě zjistit, čím byl tento člověk tak pozoruhodný, že byl na jeho počest pramen pojmenován. Časem se mi začala skládat postava tohoto člověka (asi nejvíc informací jsem se dozvěděl z knihy Václava Korandy "Dějiny turistiky na Staroměstsku") a musím říci, že jsem dost zíral. Na to, že se dožil jen 59 let, toho hodně dokázal i hodně prožil. Odsun německého obyvatelstva  po druhé světové válce způsobil, že byla přerušena kontinuita dějin a tak je dnes v podstatě neznámý. Je škoda, že o tomto velice zajímavém člověku, milovníku hor a přírody, propagátoru turistiky a lyžování, dnešní  obyvatelé Jeseníků nic neví a jeho jméno jim nic neříká. Rád bych to změnil a proto vedu tyto stránky www.gutwinski.cz, proto jsem také založil Spolek Gutwinski a proto se koná každoročně  Gutwinského mezinárodní cyklistické klání. Převážná věšina toho co dnes vím o Oskaru Gutwinském, najdete na této stránce pod hlavičkou Oskar Gutwinski. Díky webovým stránkám se mi ozval Oskarův vnuk, pan Dr. Thomas Gutwinski, který mi poslal vzpomínky svého otce Erwina. Tyto vzpomínky vyšly na pokračování ve staroměstském měsíčníku Zlatý roh a také jsou na této stránce.

Jiří Veber

 


Mantis-a templates, visit Netmeter